Elektrárny Opatovice, ČR - Výměna parní sběrny 5-14

Zákazník: Elektrárny Opatovice, a.s.
Investor: Elektrárny Opatovice, a.s.

Hodnota: 29 361 000 CZK
Rok: 2018 - 2019

Rozsah:

Popis:

Dodávka a kompletní výměna stávající středotlaké parní sběrny 5–14 bar na základě projektové dokumentace ve třech dílčích plněních: trasa spodní větve I. sekce (bloky TG1 a TG2) a spodní větve II. sekce (bloky TG 3 a TG 4); trasa spodní i horní větve III. sekce (bloky TG 5 a TG 6); trasa horní větve I, a II. sekce (TG 1, TG 2, TG 3 a TG 4)

Třinecké železárny, ČR - Oprava prašníku VP č. 4

Zákazník: Třinecký inženýring, a. s.
Investor: Třinecké železárny, a. s.

Hodnota: 28 563 552 Kč
Rok: 2018 - 2019

Rozsah:

Popis:

Provedení kompletní opravy prašníku a plynovodů vysoké pece č. 4 a navazujících vstupních a výstupních potrubí a ocelových konstrukcí realizované v TŘINECKÝCH ŽELEZÁRNÁCH, a.s.

Součástí předmětu díla byla dodávka materiálů, výroba segmentů potrubí a prašníku a jejich dílenské sestavení, výroba OK a veškeré činnosti související s realizací zakázky (dokladová dokumentace o kvalitě dodávek, osvědčení a atesty, vážní lístky odpadu atd.).

Elektrárna Mělník, ČR - Snížení emisí SoX na Elektrárně Mělník I, kotel K1-K6

Zákazník: Metrostav, a.s.
Investor: ČEZ - Elektrárna Mělník

Hodnota: 59 056 069 Kč
Rok: 2017 - 2019

Rozsah: 110 nasazených pracovníků

Popis:

Výroba a dodávka ocelového potrubí provozního souboru PS01 - spalinový systém vč. ocelových konstrukcí podpěr (hmotnost 1 500 t)

HOFOR - BIO4 Nová elektrárna na biomasu - Kodaň, Dánsko

Zákazník: Doosan Škoda Power s.r.o.
Investor: Hofor Copenhagen

Hodnota: 147 000 000 Kč
Rok: 2018 - 2019

Rozsah: 150 nasazených pracovníků

Popis:

Částečná dodávka, předvýroba a montáž potrubí, montáž zařízení, pomocné ocelové konstrukce včetně prefabrikace a uložení potrubí

Elektrárna Opole 2 x 910 MWe - Montáž vysokotlakého potrubí TP5, TP6

Zákazník: GE Power sp. z o.o
Investor: PGE Elektrownia Opole S.A.

Hodnota: 244 400 000 Kč
Rok: 2016 - 2018

Rozsah: 55 nasazených pracovníků

Popis:

Montáž vysokotlakého potrubí společně se závěsy blok 5 a 6. High pressure piping LBA (čerstvá pára), LBC (přívod páry z turbíny), potrubí pro přehřátí za studena LBB a potrubí pro přívodní vodu LAB.

Elektrárna Šoštanj 600 MW, Slovinsko - Snížení oxidu dusíku

Zákazník: Termoelektrarna Šoštanj
Investor: Termoelektrarna Šoštanj

Hodnota: 145 290 800 Kč
Rok: 2017 - 2018

Rozsah: 60 nasazených pracovníků

Popis:

Projekt na klíč týkající se snížení oxidu dusíku zahrnující projekt, dodávku, výrobu a montáž potrubí a zařízení, dále elektro část, izolace, zpracování detail designu, zkoušky a uvedení do provozu

Elektrárna TENT Obrenovac 308 MWe, Srbsko - projektování a dodávka tlakové části bloku A4

Zákazník: EPS - Elektroprivreda Srbsko - TENT A
Investor: EPS - Elektroprivreda Srbsko - TENT A

Hodnota: 1 700 000 Eur
Rok: 2017 - 2018

Rozsah: 10 nasazených zaměstnanců

Popis:

Projekt zahrnoval projektování, předvýrobu, a dodávku potrubních dílů a příslušenství pro montáž parního potrubí v elektrárně Obrenovac (přehříváky 3, 2, 1, mezipřehřívák 2). Používané materiály: 16Mo3, 10CrMo9-10, 13CrMo4-5. Celkem projekt zahrnoval přibližně 400 tun dodaného materiálu.

Elektrárna Opole 950 MWe, Polsko - Elektrostatický odlučovač a izolace

Zákazník: GE Power sp. z o.o.
Investor: PGE Elektrownia Opole S.A.

Hodnota: 13 700 000 Euro
Rok: 2017 - 2018

Rozsah: 80 nasazených pracovníků
Galerie: Zobrazit

Popis:

Tento projekt se skládal ze dvou částí:

1. Montáž ESP (elektrostatických odlučovačů) v hodnotě 5.500.000 Euro.

2. Dodávka a montáž tepelné izolace elektrostatických odlučovačů v celkové hodnotě 2.200.000 Euro.Elektrárna Ugljevik 300 MWe, BiH - Rekonstrukce elektrostatického odlučovače

Zákazník: Holding "Elektroprivreda Republike Srpske" a "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik"
Investor: Holding "Elektroprivreda Republike Srpske" a "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik"

Hodnota: 9.599.000 Euro
Rok: 2016 - 2017

Rozsah:
Galerie: Zobrazit

Popis:

ZK - TERMOCHEM s.r.o. realizovala v rámci konsorcia se ZVVZ-Enven Engineering a.s. projekt "Rekonstrukce elektrostatického odlučovače". Celková hodnota tohoto projektu byl 9,599 mil. Euro. Projekt zahrnoval vypracování projektové dokumentace, dodávku materiálu a montáž elektrostatického odlučovače a jeho uvedení do provozu.

Elektrárna Ugljevik 300 MWe, Bosna a Hercegovina - Montáž přehříváku MPP-1

Zákazník: ZP Rudnik i Termoelektrana Ugljevik AD Ugljevik
Investor: ZP Rudnik i Termoelektrana Ugljevik AD Ugljevik

Hodnota: 2,7 mil. Euro
Rok: 2015-2017

Rozsah: 50 nasazených pracovníků

Popis:

Dodávka, projektování, výroba, montáž a uvedení do provozu přehříváku MPP1 v celkové hodnotě 2,7 mil. Euro. Tento projekt byl realizován ve spolupráci s dceřinou společností EURO-MONT-ING d.o.o.

Elektrárna Opole 950 MWe, Polsko - potrubí turbíny

Zákazník: Polimex Energetyka Sp. z o.o.
Investor: PGE Elektrownia Opole S.A.

Hodnota: 2 500 000 Euro
Rok: 2017

Rozsah: 50 nasazených pracovníků

Popis:

Projekt zahrnoval předvýrobu a montáž potrubí turbíny pro bloky TP5 a TP6 (zahrnuje potrubí z materiálu X10CrWMoVNb9-2 do tloušťky stěny 125 mm).

Elektrárna Opatovice 4 x 60 MWe, Česká republika - Rekonstrukce chladičů

Zákazník: Elektrárny Opatovice, a.s.
Investor: Elektrárny Opatovice, a.s.

Hodnota: 4 700 000 Kč
Rok: 2017

Rozsah: 20 nasazených pracovníků

Popis:

Předmětem tohoto projektu bylo provedení rekonstrukce chladičů turbogenerátoru č. 3 (TG3), včetně zpracování projektové dokumentace, dokumentace skutečného provedení i dodávek materiálu.

Elektrárna Opatovice 4 x 60 MWe, Česká republika, Výměna přehříváků a odlučovačů

Zákazník: Eletrárny Opatovice, a.s.
Investor: Eletrárny Opatovice, a.s.

Hodnota: 22.000.000 €
Rok: 2014 – 2015

Rozsah: 70 nasazených pracovníků
Galerie: Zobrazit

Popis:

ZK - TERMOCHEM působil jako EPC kontraktor pro dva projekty současně:
1. Výměna přehříváků pro 4 bloky
2. Výměna odlučovačů (tato zakázka byla realizována v rámci sdružení se společnosti Hamon Environmental)

Elektrárna Kozienice 1050 MWe, Polsko - potrubí kotle

Zákazník: Polimex Mostostal
Investor: Elektrownia Wytwarzanie S.A.

Hodnota: 7.300.000 €
Rok: 2015 – 2016

Rozsah: 150 zaměstnanců

Popis:

Montáž a svařování potrubí nadkritického kotle a vnějších potrubních systémů pro nadkritický kotel bloku K11 (zahrnuje potrubí z materiálu X10CrWMoVNb9-2 do tloušťky stěny 125 mm).

Elektrárna Kozienice 1050 MWe, Polsko - Přehříváky

Zákazník: Polimex Mostostal
Investor: Elektrownia Wytwarzanie S.A.

Hodnota: 2.400.000 €
Rok: 2015 - 2016

Rozsah: 40 nasazených zaměstnanců

Popis:

Tato zakázka zahrnovala montáž spojovacího potrubí pro přehříváky nadkritického kotle bloku K11.

Elektrárna Nikola Tesla B 600 MWe, Obrenovac, Srbsko

Zákazník: PE ЕPS Belgrade - TENT B, Serbia
Investor: PE ЕPS Belgrade - TENT B, Serbia

Hodnota: 1.000.000 €
Rok: 2015

Rozsah: 45 nasazených zaměstnanců

Popis:

Tento projekt se skládal z vypracování detail designu, dodávky materiálu, prefabrikace a kompletní montáže trasy RG (která byla převážně vyrobena z materiálu 15NiCuMoNb5-6-4).

Spalovna Severnside, Bristol, Velká Británie

Zákazník: Hitachi Zosen Inova
Investor: SITA UK

Hodnota: 2.400.000 €
Rok: 2014 – 2015

Rozsah: 60 nasazených zaměstnanců

Popis:

Kompletní montáž spojovacího potrubí pro dva bloky.

Předělání elektrostatického odlučovače na hybridní filtr – Plzeň, Česká republika

Zákazník: Hamon RC, Německo
Investor: Plzeňska teplárenská, a.s., Česká republika

Hodnota: 750.000 €
Rok: 2014

Rozsah: 30 nasazených zaměstnanců

Popis:

Tato zakázka se skládala z výroby, dodávky materiálu, demontáže a montáže ocelových konstrukcí a vnitřního vybavení (přeměna z elektrostatického odlučovače na hybridní filtr).

Elektrárna Sostanj – 600 MWe, Slovinsko

Zákazník: Alstom Power Stuttgart
Investor: Termoelektrarna Sostanj

Hodnota: 10.000.000 €
Rok: 2013 – 2014

Rozsah: 135 nasazených zaměstnanců

Popis:

Montáž spojovacích potrubí (vysoký, střední a nízký tlak) - packet 3, 4 a 5, včetně všech souvisejícíh montážních prací.

Elektrárna Ledvice, New Unit 660 MWe, Česká republika

Zákazník: MODŘANY Power , a.s. (ŠKODA POWER, a.s., ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.)
Investor: ČEZ, a.s.

Hodnota: 10.000.000 €
Rok: 2011 – 2014

Rozsah: 100 nasazených zaměstnanců
Galerie: Zobrazit

Popis:

Montáž vysokotlakého potrubí nadkritického kotle (včetně potrubí z materiálu X10CrWMoVNb9-2 s tloušťkou stěny do 82 mm).

Elektrárna Mannheim 900 MWe, Německo

Zákazník: Alstom Power Stuttgart
Investor: GKM AG

Hodnota: 7.800.000 €
Rok: 2013

Rozsah: 130 nasazených zaměstnanců
Galerie: Zobrazit

Popis:

Montážní práce na kotli - především obchodní balíčky č. 3 a č. 4 - montáž spojovacího potrubí (vysoký a střední tlak) - montáž spojovacího potrubí (vysoký a střední tlak).

Design a montáž zařízení pro snížení emisí v elektrárně Nikola Tesla, blok B1, Obrenovac

Zákazník: PE ЕPS Belgrade - TENT B, Srbsko
Investor: Delegation of EU to the Republic of Serbia

Hodnota: 10.000.000 €
Rok: 2011 – 2013

Rozsah: 130 nasazených zaměstnanců

Popis:

Práce zahrnovaly modernizaci elektrostatického odlučovače, za účelem snížení emisí v tepelné elektrárně TENT B Obrenovac, Srbsko, bloku B1, pod limity emisí částic LCPD (50 mg / Nm3). Projekt spočíval ve vypracování projektu, dodávce materiálu a montáži systému elektrostatického odlučovače. Projekt byl realizován v konsorciu se společností Hamon Environmental.

Elektrárna Moorburg, Německo - Montáž tlakové části kotle

Zákazník: HITACHI POWER SYSTEM
Investor: Vattenfall

Hodnota: 4.000.000 €
Rok: 2011 – 2012

Rozsah: 75 nasazených zaměstnanců

Popis:

Tato zakázka zahrnovala montáž vysokotlakého potrubí (Packet 4 a 5) pro ultrakritické bloky A a B.

Elektrárna Neurath - 2 x 1100 MWe, Německo

Zákazník: Alstom & Hitachi
Investor: RWE Germany

Hodnota: 13.100.000 €
Rok: 2009 - 2012

Rozsah: 140 nasazených pracovníků

Popis:

ZK - TERMOCHEM realizoval několik projektů pro sdružení Alstom & Hitachi v rámci výstavby bloků F a G elektrárny Neurath:
1. Montáž nadkritického potrubí (package 3) pro bloky F a G.
2. Montáž ekonomizéru a další práce pro blok F a G.
3. Montáž kanálů pro blok G.

Elektrárna Tušimice II - 2x200 MWe – etapa 2, Česká republika

Zákazník: MODŘANY Power, a.s. (ŠKODA POWER, a.s., ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.)
Investor: ČEZ, a.s.

Hodnota: 4.000.000 €
Rok: 2010 – 2011

Rozsah: 85 nasazených zaměstnanců
Galerie: Zobrazit

Popis:

Montáž vysokotlakého potrubí

Elektrárna Tušimice II - 2x200 MWe – etapa 1, Česká republika

Zákazník: Vítkovice Power Engineering a.s. (MODŘANY Power, a.s., ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.)
Investor: ČEZ, a.s.

Hodnota: 2.800.000 €
Rok: 2008 – 2009

Rozsah: 54 nasazených zaměstnanců
Galerie: Zobrazit

Popis:

Tato zakázka zahrnovala montáž vysokotlakého potrubí.

Elektrárna Neurath - 2 x 1100 MWe, Německo (potrubí chladící vody)

Zákazník: Voest Alpine Montage Austria
Investor: RWE Germany

Hodnota: 3 mil. Euro
Rok: 2009-2010

Rozsah:

Popis:

Během roku 2015 ZK - TERMOCHEM provedl montáž potrubí chladící vody pro dva výrobní bloky elektrárny Neurath 2 x 1 100 MWe v Německu v celkové hodnotě 3,48 mil. Euro (2 x 1,74 mil. Euro).

Elektrárna Irsching, Německo

Zákazník: Voest Alpine Montage Austria
Investor: EON Germany

Hodnota: 1.250.000 €
Rok: 2007 - 2008

Rozsah: 50 nasazených zaměstnanců

Popis:

Kompletní předvýroba a montáž vysokotlakého potrubí.

Paroplynový blok v elektrárně Knapsack, Německo

Zákazník: Voest Alpine Montage-Austria
Investor: Statkraft

Hodnota: 1.200.000 €
Rok: 2006 - 2007

Rozsah: 50 nasazených zaměstnanců

Popis:

Předvýroba a montáž vysokotlakého potrubí.

Tepelná elektrárna v Ázerbajdžánu

Zákazník: VAM GmbH & Anlagentechnik und Montagen
Investor:

Hodnota: 200.000 €
Rok: 2007

Rozsah: 30 nasazených zaměstnanců

Popis:

Předvýroba potrubí a potrubních elementů pro tepelnou elektrárnu v Ázerbajdžánu.

Elektrárna Köln-NIEHL, Německo

Zákazník: Voest Alpine Montage Austria
Investor: Siemens-Germany

Hodnota: 1.200.000 €
Rok: 2003 - 2004

Rozsah: 50 nasazených zaměstnanců

Popis:

Tato zakázka zahrnovala předvýrobu a montáž vnitřního spojovacího potrubí.

Hledáte ideální řešení pro Vaši společnost?

Kontaktujte nás