Zavarivanje i testiranje

Visok nivo znanja i efikasno vođenje procesa zavarivanja.

ZK - TERMOCHEM poseduje širok spektar (verovatno najveću količinu u Češkoj Republici) zavarivačke dokumentacije (WPS a WPQR) za ugljenični, legirani i nerđajući čelik i duplex. Naši varioci poseduju dugogodišnja iskustva i sa zavarivanjem visoko legiranog čelika npr. X10CrWMoVNb9-2 sa debljinom zida do 125 mm. U slučajevima kada je to potrebno, zavarujemo sa predzagrevanjem, a podrazumeva se i kasnija termička obrada.

U oblasti testiranja, omogućavamo kompletan niz testova zahtevanih od strane naših klijenata i normi, uključujući:

  • Vizuelni test
  • Testiranje ultrazvukom
  • Testiranje rendgenom
  • Kapilarno testiranje

ZK - TERMOCHEM zavaruje prema ČSN EN ISO 3834-2.

ZK - TERMOCHEM zapošljava varioce i inženjere zavarivanja sertifikovane (i iskusne) za nuklearne elektrane.


·

U potrazi za adekvatno rešenje za vašu kompaniju?

Kontaktirajte nas.