Isporuka materijala, proizvodnja

Efikasni proizvodni program zasnovan na fleksibilnim isporukama.

ZK - TERMOCHEM poseduje nekoliko proizvodnih preduzeća. Jedno od njih se nalazi u Češkoj Republici, blizu Mjelnjika (oko 30km od Praga),raspolaže sa 1200 m2 unutrašnje površine i velikom spoljnom površinom. Druga fabrika se nalazi u Srbiji, blizu Beograda. Obe proizvodne hale su opremljene portalnim dizalicama. Sva potrebna oprema i postrojenja, uključujući savijačice (za savijanje do DN 100), aparate za varenje, opremu za žarenje, portabl nareznice za metal i drugu opremu i alate, su na raspolaganju na svim radnim mestima, gde su potrebni.

Nova fabrika je otvorena u Nikšiću u Crnoj Gori.

Ova kompanija je specijalizovana za:

  • proizvodnju, montažu, isporuku materijala i projektovanje čeličnih konstrukcija, dizalica, posuda pod pritiskom, transformatora, svih vrsta cevi i rezervnih delova za tešku industriju.
  • obrada posebnih delova za oblast energetike i druga industrijska postrojenja
  • tehnički dizajn i dokumentaciju, isporuku materijala, proizvodnu i montažu različitih industrijskih postrojenja

Fabrika obuhvata približno 16.000 m2 unutrašnje površine i prostrani spoljni deo. Proizvodna sala je opremljena svom potrebnom opremom (uključujući dizalice).

  • potpuno opremljenu halu za proizvodnju čelične konstrukcije (7.000 m2) s kapacitetom do 400 tona/mesečno, opremljenu dizalicom nosivosti do 40 tona.
  • potpuno opremljenu halu za obradu posebnih delova (7.000 m2) sa dizalicom nosivosti do 40 tona.
  • u potpunosti opremljenu halu za premazivanje/prskanje, opremljenu premazivanje/prskanje komada dužine čak 40m (2.000 m2) sa dizalicama nosivosti do 40 tona
  • 70.000 m2 spoljne skladišne površine

U oblasti isporuke ulaznog materijala naša kompanija sarađuje sa svetski poznatim proizvođačima cevi i cevnih komponenti (lakata, kolena, redukcija, T-komada), armatura, sklopova, izolacija, konstrukcionog materijala isl. Naši dobavljači su sertifikovani prema ČSN EN ISO 9001. Redovno sprovodimo revizije kod naših najznačajnijih dobavljača. Naša kompanija koristi razrađen sistem ocene dobavljača.


U potrazi za adekvatno rešenje za vašu kompaniju?

Kontaktirajte nas.