28
март

Članci u časopisu all for power

#
O kompaniji ZK-TERMOCHEM su objavljena dva članka u odeljku “Environmentalni program u Elektranama Opatovice“. Prvi govori o zameni multiciklona i elektostatičkih filtera za nove tekstilne filtere. Drugi članak je u celini posvećen projektu zamene pregrejača pare

U potrazi za adekvatno rešenje za vašu kompaniju?

Kontaktirajte nas.