Jaderná elektrárna Temelín, Česká republika - 2 x 1000 MWe

Zákazník: ČEZ, a.s.
Investor: ČEZ, a.s.

Hodnota: 1.200.000 €
Rok: 2013 -2015

Rozsah: 30 nasazených zaměstnanců

Popis:

Záměna armatur na systému "Technická voda důležitá", které se nachazely částečně také v oblasti kontrolovaného pásma.
ZK - TERMOCHEM realizoval tento projekt v rámci sdružení se společností Moravia Systems. ZK - TERMOCHEM byl plně zodpovědný za vypracování detail designu, část elektro (projekt, dodávku i montáž), strojní montáž a uvedení do provozu. Projekt byl proveden v odstávkách během 3 po sobě jdoucích let.

Jaderná elektrárna Olkiluoto, Finsko

Zákazník: VAM GmbH & Anlagentechnik und Montagen
Investor: Teollisuuden Voima Oyj

Hodnota: 250.000 €
Rok: 2008

Rozsah: 30 nasazených zaměstnanců

Popis:

Převýroba potrubí a potrubních elementů pro jadernou elektrárnu Olkiluoto ve Finsku.

JE Temelín a JE Dukovany - opravy svarů

Zákazník: ČEZ Energoservis spol. s r.o.
Investor: ČEZ, a.s.

Hodnota: 20 mil. Kč
Rok: 2016 - 2017

Rozsah: 15 nasazených pracovníků

Popis:

Předmětem plnění jsou svařovací a potrubářské práce v rámci projektu " Kontrola a opravy nekvalitně provedených svarů při výstavbě elektrárny". Jedná se o opravy svarů v JE Temelín a JE Dukovany. Pracovníci ZK - TERMOCHEM působili především v oblasti kontrolovaného pásma. Smlouva byla podepsána na dobu neurčitou, opravy zatím probíhaly dva roky.

Hledáte ideální řešení pro Vaši společnost?

Kontaktujte nás