Engineering

Široké spektrum služeb podporovaných moderními HW a SW nástroji.

ZK - TERMOCHEM nabízí kompletní rozsah projekčních činností zahrnující:

  • Návrh technického řešení (studie proveditelnosti), basic design.
  • Realizační dokumentace: detail design, výkresy, technické výpočty, výrobní a montážní dokumentace, svářecí dokumentace, plány kvality, plán kontrol a zkoušek, projekt izolací, předpis nátěrového systému.
  • Technická dokumentace: As-built, red correct, dokumentace pro uvádění do provozu, předpisy pro užívání, provoz, opravy a údržbu zařízení.

·

Hledáte ideální řešení pro Vaši společnost?

Kontaktujte nás